Flere ulykker på lekeplasser hvert år

Flere ulykker på lekeplasser hvert år

Mange ulykker kunne vært unngått hvis lekeplasseiere var mer bevisste på sitt ansvar for trygg drift av lekeplasser, som krever kunnskap og gode kontrollrutiner. Standarder og forskrifter har æren av at det er færre ulykker på lekeplasser i dag enn før, men det er...
Hvordan kan du skille uteleker fra hagen?

Hvordan kan du skille uteleker fra hagen?

Når man har uteleker i hagen så ønsker man gjerne at barna skal være trygge og at man som foreldre skal slippe å tenke på at noe er usikkert. I en hage så kan man ha planter som barn ikke skal ha tilgang til eller verktøy som man ønsker å holde unna barna. Det beste...