Uhell og ulykker på lekeplassen

Uhell og ulykker på lekeplassen

Barn og unge bør være mest mulig ute i det fri. Lekeplassen er et egnet sted til å motivere for utelek. I det store og det hele er det da også fullstendig ufarlig. Men det er likevel slik at ingen aktivitet er 100 % uten risiko. Skulle vi frigjøre oss for alt mulig...