Barn og unge bør være mest mulig ute i det fri. Lekeplassen er et egnet sted til å motivere for utelek. I det store og det hele er det da også fullstendig ufarlig.

Men det er likevel slik at ingen aktivitet er 100 % uten risiko. Skulle vi frigjøre oss for alt mulig som eventuelt kan skje, ville det egentlig ikke være mye igjen som vi kunne gjøre, sier erstatningsadvokat Eirik Teigstad, som er spesialist på ulykker og personskade:

Alminnelige skader som fall fra en huske ned på tilstrekkelig mykt underlag som fører til eksempelvis en bruddskade vil vanligvis ikke medføre erstatningsansvar for eier. Slik risiko må brukere akseptere ved bruk av apparatet.

Men hva kan vi egentlig forvente oss av sikkerhet på en lekeplass, og er det noen som kan stilles ansvarlig dersom noe likevel skulle skje?

Ansvar fra produsent og eier

Det som er klart er at apparatene skal tåle vekten av barna. Dersom det ramler sammen under lek, er det gjort en feil fra produsenten, under monteringen eller det er ikke utført påkrevet vedlikehold.

Produsenten må bruke de materialene som trengs. Den som monterer må følge instruksjonene. Den som eier apparatene eller lekeplassen (oftest kommunen) må sørge for ettersyn og utføre utbedringer der dette er nødvendig.

Brukerne har også et visst ansvar selv om de er barn. Faller man ned fra en vanlig huske, ned på mykt grunnlag og likevel blir skadet, kan man ikke klandre eieren eller produsenten.

Skrubbsår eller småskader må kunne påregnes under alle typer lek.

Erstatning for ulykker på lekeplass

Dersom det kan påvises et slikt ansvar som beskrevet ovenfor hos produsent, montør eller eier, kan det også være aktuelt å fremme et erstatningskrav.

Bruddskader og andre forhold som leger seg selv i løpet av en tid, vil som regel være begrenset til utgifter til behandling.

Dersom det er livsvarige skader, er det imidlertid snakk om store beløp.

Her er det aktuelt å kreve erstatning for tapte lønnsinntekter livet ut, samt en formidabel menerstatning.

Det er usikkert hvilke lønnsinntekter et barn ville hatt. Derfor har forsikringsselskapene visse standarder de anvender. En slik erstatning vil være fratrukket ytelser fra det offentlige, som uføretrygd.

Menerstatning kan komme i tillegg til dette. Det er en erstatning for tapt livsutfoldelse beregnet ut fra medisinsk invaliditet.

Har dere barneforsikring?

Det er en del som har tegnet en egen barneforsikring. Hvis barnet utsettes for en ulykke, på lekeplassen eller andre steder, kan det rettes krav om erstatning for forsikringsselskapet. Da har det ingen betydning om det kan påvises et ansvar hos eieren eller produsenten. (Forsikringsselskapet kan eventuelt kreve regress fra de ansvarlige).

Det er litt forskjell på hva som er inkludert i en slik forsikring. Normalt er det snakk om en engangsutbetaling ved ulykke. Det kan også tegnes forsikringer som garanterer barnet månedlige utbetalinger i tillegg til en eventuell uføretrygd.

Også etterlatte vil ha krav på erstatning fra en barneforsikring

Ikke slutt å lek!

Høyst sannsynlig skjer det ingenting. De nevnte tilfellene er helt marginale. Antakelig er det større risiko for ulykker på en helt alminnelig kjøretur enn det er på lekeplassen.

Alminnelig tilsyn av de aller minste barna vil normalt være tilstrekkelig til at det ikke skjer noe som helst. Ser du at lekeplassen mangler vedlikehold, kan dere styre unna.

Referanse

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/nXvym/vurderer-ansvarsforholdet-etter-lekeplass-ulykke