Det er en kjent sak at det å være ute i naturen gjør godt for både kropp og sinn og spesielt hos barn, men på hvilken måte? I 2004 ble det gjennomført en større studie som sammenlignet hvordan den motoriske utviklingen foregikk hos barn som lekte innendørs og på barn som lekte ute i naturen hver dag.

Både de som lekte innendørs, og de som lekte ute i naturen, lekte i en til to timer daglig. Studien viste at de som lekte ute hadde en bedre motorisk utvikling enn de som ikke gjorde det. Motorisk utvikling er altså en av flere nytteverdier av å leke ute i naturen.

Naturens påvirker oss alle

Andre nytteverdier ved å leke i naturen, er blant flere ting, at barn som har problemer med å delta i lek og aktiviteter ellers i barnehagen har en lavere terskel for å gå ut i naturen og leke i større grad på tvers av grupperinger og kjønn. Dessuten er også konfliktnivået mellom barna en god del lavere utendørs. I komplekse og varierte naturområder vil barns fantasi blomstre, sammenlignet med når barna får bestemte og planlagte invitasjoner til lek innendørs.  Det er heller ikke bare barn som finner den indre roen når de er ute i naturen.

Naturen påvirker også voksne gjennom en helbredende effekt på mental tretthet, så etter en stressende dag på jobben, et stortap hos https://www.nett-casino.co/ eller dersom humøret rett og slett ikke er på topp, vil en tur ut i naturen sammen med hele familie og venner gjøre godt for alle, uansett alder.

Unge barn som får muligheten til å komme nært på naturen vil knytte et sterkere kjærlighetsbånd til den samtidig som de får et større ønske om å ta godt vare på naturen rundt seg. Det å ta vare på miljøet og naturen er et godt utgangspunkt hvis vi ser det i en sammenheng med dagens viktige fokus på bærekraftig utvikling.

Barn må få tilstrekkelig tid til å undre seg over, og utforske ulike naturfenomen i fred og ro og så snart barnet får et behov for å reflektere, bør en voksen stå klar til å besvare eventuelle spørsmål som måtte dukke opp. Dette vil være til god hjelp for barn som ønsker å fortsette utforskingen og forståelsen.

Oppsummering

Naturen inviterer til utforskning og lek og dersom de voksne gir barna en mulighet til å utnytte alt det gode naturen har å by på, ligger alle forhold til rett for: læring, mestring og lek. Nytteverdien med å være ute i naturen er en ting, men vi må heller ikke glemme friluftens egenverdi; de fantastiske naturopplevelsene.

Dessverre ser vi en utvikling der stadig færre barn er ute i naturen og leker. Den digitale utviklingen har ført til at barn tar til seg de voksnes vaner og med det holder seg innendørs i store deler av fritiden. Dette er synd med tanke på hvor viktig naturen er for barns utvikling samtidig som det er viktig at de får utfolde seg fritt i frisk luft. Her må de voksne, og særlig ansatte i barnehager, ta et større ansvar og i større grad oppmuntre og motivere til at barn er mest mulig ute i naturen.

.