Det kan være fortvilende når flyet ditt er forsinket, men de gode nyhetene er at du kan ha krav på kompensasjon og forpleining. Flypassasjerer i EU og andre land i Europa er nemlig dekket av EUs lov om flypassasjerrettigheter som kan gi deg krav på økonomisk kompensasjon ved forsinkelser. Dersom du trenger hjelp til å finne ut av nøyaktig hva du har krav på og hva du kan få, kan du enkelt sjekke dette på nett ved å bruke tjenestene til AirHelp.

Finn ut av rettighetene dine

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva du har krav på innunder Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004, også kalt for EF 261. Hjelpen er imidlertid nær. AirHelp er en tjeneste som hjelper deg med å oppdage dine rettigheter ved forsinkede fly på en enkel og oversiktlig måte. De gir deg full informasjon om hvor mye du kan få og hvilke betingelser som må innfris.

De fleste som liker å være på reisefot har opplevd at flyet blir forsinket eller vært utsatt for andre flyforstyrrelser. Hele 6,4 millioner mennesker har vært berettiget økonomisk godtgjørelse under EUs lov siden 2015 for både forsinkede og kansellerte fly. Hvis du er en av dem, kan du sende inn et krav i opptil tre år i ettertid. Det anbefales allikevel at du søker så fort som mulig og ikke utsetter det uten grunn.

Er flyet mitt dekket av EF 261?

Mange internasjonale flyvninger og flyvninger utenfor EU er dekket av denne loven, inkludert innenfor EU og fra EU til utenfor EUs grenser. Det gjelder både europeiske flyselskap og andre flyselskap. Du kan også få kompensasjon for flyvninger som går fra utenfor EU og inn til EU, men bare hvis flyselskapet er europeisk.

Enkelte flyreiser utenfor EU kan være dekket ved visse betingelser, men her er det endel kriterier som må innfris. Det anbefales å sjekke på AirHelp om du har krav på kompensasjon eller ikke. Det koster ingenting å sjekke. Du kan få maksimalt 600 euro i godtgjørelse etter følgende regler:

  • Alle flygninger opptil 1500 km: 250 euro
  • Alle flygninger på mer enn 1500 km innenfor EØS: 400 euro 
  • Alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km: 400 euro
  • Alle andre flygninger: 600 euro

Hvordan kreve økonomisk kompensasjon

AirHelp kan i tillegg føre saken på dine vegne. Det kan være spesielt nyttig om flyselskapet er motvillig til å gi deg kompensasjon. Det eneste du trenger å opplyse om for å komme i gang er litt praktisk informasjon som flynummer, samt kontaktdetaljene dine. Du bør allikevel ta vare på alt du har av dokumentasjon for sikkerhets skyld, samt be bakkebesetningen om så detaljert informasjon om forsinkelsen som mulig mens du venter på flyet.

Du bør blant annet notere deg hvilket klokkeslett du omsider ankommer destinasjonen din på. Det er verdt å være oppmerksom på at flyselskapet kan tilby deg gavekort og andre goder som kompensasjon for forsinkelsen, men du kan i så fall miste retten til å kreve økonomisk kompensasjon under EF 261 om du sier ja til dette.