Videospill, også ofte kalt online gaming, har av mange over lang tid blitt antatt å ha langt flere ulemper ved seg enn fordeler. Især av mennesker som liker seg ute i naturen. I dag forskes det derimot stadig mer på potensielle fordeler og positive effekter av å spille videospill.

Det er mange fortvilede foreldre som er bekymret over at barna spiller for mye dataspill og særlig dersom det går ut over søvnen og døgnrytmen. Her gir vi dermed bekymrede foreldre noen av fordelene som kan finnes med å spille online. På denne måten kan du slappe av og lese voksenlektyre som f.eks. Unibet Oddstips mens barna spiller, uten at du trenger å bekymre deg for at spillingen skal ha en negativ effekt.

Forbedring og læring av språk

Når man spiller online må man for det meste kommunisere på engelsk da man i de fleste spill konkurrerer og samarbeider med andre spillere fra land over hele verden. Gjennom å kombinere læring og spill har man funnet at det er lettere å lære, da bruken av språket er av praktiske årsaker og ikke bare med den hensikt å skulle lære seg språk. Slik er det lettere å være motivert og å bli bedre ettersom selve læringen inngår som en del av leken, og at man blir god i engelsk gjerne kommer som en tilleggsbonus.

Man kan skaffe seg venner og være sosial

Mange påstår at mange blir mindre sosial av å spille videospill men det vil her, som i andre tilfeller, være forskjeller mellom de som spiller. For mange som allerede føler seg ensom eller som sliter med å få seg venner kan et online samfunn hvor du føler deg akseptert og inkludert faktisk ha en svært positiv virkning. Spiller man som del av et lag vil man vanligvis også lære å kjenne de andre spillerne over tid og det er mange tilfeller hvor spillere blir venner, også i virkeligheten.

Når man spiller deler man også både oppturer og nedturer samtidig som man lærer hvor viktig det er å samarbeide med andre. Slik kan man tilegne seg ferdigheter som vil komme godt med i både arbeidslivet og privat.

Stimulerer reaksjonsevnen

Flere studier har vist at dataspill aktiviserer hjernen og kan forbedre reaksjonsevnen hos personer som spiller dataspill. Det har blant annet blitt påvist at aktive dataspillere er raskere til å skanne omgivelsene sine og at man kan få bedre romforståelse. Dette har også blitt sagt å kunne gjøre personer som spiller mye dataspill bedre til å kjøre bil. Dette er fordi de har mye trening i å raskt reagere på eventuelle farer og fordi de fort danner seg et overblikk over trafikken og omgivelsene rundt.

Dataspill for å lære etikk

Ettersom mange av videospillene er basert på rollespill hvor karakteren man spiller kan velge å utføre bestemte handlinger, kan videospill lære ungdommer moral og etikk. Dette har også blitt brukt i undervisning som del av et forskningsprosjekt for å lære barn og unge å reflektere over moralske avgjørelser.